Noord-Nederland

Wijds, rustgevend en bruisend

standaard route is 200 km ongeveer 2 weken
alternatief via de stad Groningen is ongeveer 232 km
via Sneekertrekvaart is of ongeveer 192 km of 232 km

Wie voor rust en ruimte komt, zou deze route moeten kiezen. Veel natuur, veel ruimte en toch in regelmatige afstand een dorp of stadje of stad om aan te leggen.

Beschrijving Friesland Groningen route

Startpunt = JHTerherne in Heeg


Etappe 1 - 12 km

HEEG - Jeltesleat - Prinses Margrietkanaal - Sneekermeer - TERHERNE


Etappe 2 - 12 km

TERHERNE - Nieuwe Zandsloot - Terhernster Puollen - Meinesloot - AKKRUM - Kromme Knilles - Prinses Magrietkanaal - GROUW


Etappe 3 - 11 km

GROUW - Pikmeer - Wijde Ee - Graft - Folkertsloot - EARNEWALD


Etappe 4 - 39 km

EARNEWALD - Lange Sloot - Prinses Magrietkanaal - BURGUM - Bergumer Meer - Prinses Magrietkanaal - GERKESKLOOSTER - Van Starkenborghkanaal - Niezijlsterdiep - NIEZIJL


U kunt verder gaan met etappe 4 of met etappe 3a en 3b (groen) via de stad Groningen en het Reitdiep naar Electra en vandaar verder met etappe 4


Etappe 4a - 15 km

NIEZIJL - Niezijlsterdiep - van Starkeborghkanaal - Reitdiep - Reitdiepshaven - GRONINGEN


Etappe 4b - 24 km

GRONINGEN - Reitdiep - GARNWERD - Reitdiep - ROODE HAAN - Reitdiep - Electra. U kunt dan vanaf hier verder met Etappe 4


Etappe 5 - 30 km

NIEZIJL - Krommerzijlsterdiep - ELECTRA - Reitdiep - ZOUTKAMP - Slenk - Lauwersmeer - LAUWERSOOG


Etappe 6 - 19 km

LAUWERSOOG - Lauwersmeer - Dokkumer Diep - Dokkumer Grootdiep -DOKKUM


Etappe 7 - 22 km

DOKKUM - Dokkumer Ee -LEEUWARDEN (Prinsentuin)


Etappe 8 - 18 km

LEEUWARDEN - Noorder Stadsgracht - Wester Stadsgracht - Harlingervaart - Verbindingskanaal - van Harinxmakanaal - Zonnepont Schalkediep


Etappe 9 - 23 km

Zonnepont Schalkediep - De Graft - Biggemar - GROU - Pikmar - Peanster Ie - Burstumer Rak - Bokkumer mar - Nesker Sylroede - AKKRUM - Meinesloot - Kruiswater - Terhernster Puolen - Nieuwe Zandsloot - Terhornstermeer - TERHERNE


Etappe 10 - 12 km

TERHERNE - Sneekermeer - Prinsesmargrietkanaal - Jeltesleat - HEEG


Sinds 2005 is er ook de rechtstreekse verbinding tussen Sneek en Leeuwarden over de "Sneekertrekvaart" weer geopend. U kunt hier met boten tot max. 2.45 m doorvaarthoogte en max. 4.5 m breedte varen. Deze fraaie route begint bij de sluis achter de Sneeker jachthaven "De Domp" en eindigt bij Leeuwarden in het Van Harixmakanaal. Ettappe 8 en 9 kunnen vervangen worden met de volgende etappe (in rood).


Etappe 8 + 9 - 47 km

LEEUWARDEN - Noorder stadsgracht, Wester Stadsgracht, Harlingervaart, Vebindingskanaal, van Harinxmakanaal - Sneekertrekvaart (Zwette) - SNEEK - Loaiingereaster Feart - Snitser Aldfeart - Jachthavenkanaal - Houkesloot - Trije Polen - Prinses Margrietkanaal - Jeltesleat - HEEG


Met de Harmony van Centerpoint Charters kunt u de volgende routes varen: Zuidwest-Friesland, Noord-Friesland en de Grote Turfroute. Bent u maar een paar dagen onderweg kijk dan eens bij de "Woudaap" route

Friesland Groningen

Zuidwest-Friesland

"Woudaap" route

3 Provinciën

Grote Turfroute

Kleine Turfroute

Friesland-Groningen