Noord-Friesland

Wijds en rustgevend

230 km, ca. 28 uur = 2 wkn

Wie voor rust en ruimte komt, zou deze route moeten kiezen. Veel natuur, veel ruimte en toch in regelmatige afstand een dorp of stadje om aan te leggen.

Beschrijving Noord-Frieslandroute

Plaatsmarkering 1 = JHTerherne in Heeg


HEEG - Jeltesleat - Prinses Margrietkanaal - Sneekermeer - TERHERNE


TERHERNE - Nieuwe Wetering - Prinses Magrietkanaal -GROUW


GROUW - Pikmeer - Wijde Ee - Graft - Folkertsloot - EARNEWALD


EARNEWALD - Lange Sloot - Prinses Magrietkanaal - BURGUM - Bergumer Meer - Prinses Magrietkanaal - GERKESKLOOSTER - Van Starkenborghkanaal - Niezijlsterdiep - NIEZIJL


NIEZIJL - Krommerzijlsterdiep - ELECTRA - Reitdiep - ZOUTKAMP - Slenk - Lauwersmeer - LAUWERSOOG


LAUWERSOOG - Lauwersmeer - Dokkumer Diep - Dokkumer Grootdiep -DOKKUM DOKKUM - Dokkumer Ee -LEEUWARDEN (Prinsentuin)


LEEUWARDEN (Prinsentuin) - Harlingervaart - Van Harinxmakanaal - DEINUM - DRONRIJP - FRANEKER


FRANEKER - Van Harinxmakanaal - Jachthaven HARLINGEN


HARLINGEN - Van Harinxmakanaal - Langdeel - Wartenaster Wijd - WARTENA - Prinses Magrietkanaal - Pikmeer - Peanser Ee - Nesser Zijlroede - NES - Boorne - Meinesloot - AKKRUM


AKKRUM - Meinesloot - Meinesloot - Terkaplester Poelen - Sybesloot - Sneekermeer - Prinses Margrietkanaal - TERHERNE


TERHERNE - Sneekermeer - Prinses Margrietkanaal - Jeltesleat - HEEG


Sinds 2005 is er ook de rechtstreekse verbinding tussen Sneek en Leeuwarden over de "Sneekertrekvaart" weer geopend. U kunt hier met boten tot max. 2.45 m doorvaarthoogte en max. 4.5 m breedte varen. Deze fraaie route begint bij de sluis achter de Sneeker jachthaven "De Domp" en eindigt bij Leeuwarden in het Van Harixmakanaal. 


Etappe Harlingen naar Heeg via Leeuwarden en Sneek (in rood is 30 km)

HARLINGEN - van Harinxmakanaal - Sneekertrekvaart (Zwette) - SNEEK - Loaiingereaster Feart - Snitser Aldfeart - Jachthavenkanaal - Houkesloot - Trije Polen - Prinses Margrietkanaal - Jeltesleat - HEEG


Met de Harmony van Centerpoint Charters kunt u de volgende routes varen: 

Noord-Friesland Route

Zuidwest-Friesland

"Woudaap" route

3 Provinciën

Grote Turfroute

Kleine Turfroute

Friesland-Groningen